Vliv tablet 2ZEBRA na tvorbu emisí

ukázky emisních protokolů našich zákazníků