Tvrzené autosklo

3 X AŽ 5 X   PEVNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÁ SKLENĚNÁ TABULKA

Tvrzené autosklo se vyrábí zahříváním skla skoro až na teplotu tání (asi 650 ℃) a rychlým, stejnoměrným ochlazením povrchu vzduchem. Sklo vyrobené tímto speciálním procesem má zvýšenou pevnost a používá se většinou na zadní a boční okna vozidel. Má vlastnost okamžitého tříštění při rozbití.

AGC_ARG:/AGC glass products/AGC Automotive Web(products)/03. temper/img1.jpg

PROVOZNÍ VLASTNOSTI TVRZENÉHO SKLA

1. Vynikající odolnost proti nárazu
Tvrzené sklo vzniká zahříváním skla téměř na teplotu bodu tání a vyvinutím tlakového napětí na povrch skla vlivem rychlého ochlazení vzduchem. Jestliže je sklo ohroženo možností rozbití tahovou silou, tato síla je zmírněna tlakovým napětím povrchu. Tvrzené sklo je tři- až pětkrát pevnější než běžná skleněná tabulka stejné tloušťky.

2. Bezpečné, malé rozbité kousky
Tvrzené sklo je pevné. Pokud je ale vystaveno vnější síle, která překračuje mez tlakového napětí, roztříští se. Narozdíl od běžného skla se ale tříští na malé kousky. Jelikož nevznikají střepiny ostré jako nůž, je nepravděpodobné, že dojde k vážnému poranění. Proto se tvrzené sklo pokládá za bezpečnostní sklo.

Technologie ohýbání a tvarování skla

Při 670 ℃ přejde sklo do viskózně elastického stavu a je možné ho ohýbat. Současně se ale vytvoří vrásnění. Pokud je tedy sklo ohýbáno příliš rychle, průhled sklem bude zkreslený. S použitím různých druhů simulačních technologií dosáhla společnost AGC Automotive u skla TEMPERLITE vysokého stupně volnosti a přesnosti při jeho tvarování.

VÝROBNÍ PROCES TVRZENÉHO SKLA

AGC_ARG:/AGC glass products/AGC Automotive Web(products)/03. temper/img2.gif